Bel voor een afspraak

088 - 500 2099

Polikliniek cardiogenetica

DNA Kliniek Nederland

De DNA Kliniek Nederland is een zelfstandig poliklinisch centrum voor klinische genetica. De kliniek zal gaan bestaan uit een aantal vestigingen verspreid over het land. Vooralsnog is alleen de vestiging in Rijswijk / Den Haag operationeel.

De DNA Kliniek Rijswijk / Den Haag bestaat uit een polikliniek voor cardiogenetica in samenwerking met de afdeling cardiologie van het Haga Ziekenhuis te Den Haag en de afdeling klinische genetica van het Amsterdam UMC. Er wordt onderzocht of er ook mogelijkheden zijn om poliklinieken te vestigen voor psychogenetica, i.s.m. een universitair medisch centrum, en farmacogenetica.

Daarnaast is het de bedoeling om een bredere genetische service op korte termijn aan te gaan bieden aan de algemene populatie. Een en ander is uiteraard afhankelijk van de geldende wetgeving op dit gebied.

Polikliniek cardiogenetica

Op de polikliniek cardiogenetica worden patiënten en familieleden gezien voor diagnostiek en behandeling van erfelijke hartziekten, zoals diverse vormen van cardiomyopathie, erfelijke aritmiesyndromen en erfelijk bepaalde aneurysmata van de thoracale aorta. Ook kunnen cliënten komen of verwezen worden ter bepaling van hun genetisch risico op multifactorieel bepaald kransslagaderlijden.

  • MULTIDISCIPLINAIR VAKGEBIED
  • PATIENTEN MET (POTENTIEEL) ERFELIJKE HARTZIEKTE
  • DIAGNOSTIEK
  • BEHANDELING
  • OPSPOREN / UITSLUITEN FAMILIELEDEN AT RISK
  • PREVENTIEVE MAATREGELEN
  • ORGANISEREN ADEQUATE FOLLOW-UP

Polikliniek psychogenetica

Op de polikliniek psychogenetica worden familieleden gezien van patiënten met een depressie ter bepaling van hun eigen genetische risico op deze ziekte. Bij hoog klinisch en/of genetisch risico kan een preventieve psychotherapeutische behandeling worden geadviseerd.

Polikliniek farmacogenetica

Op de poli farmacogenetica kan genetisch onderzoek plaatsvinden naar de individuele kans die patiënten hebben op bijwerkingen van bepaalde medicijnen, zoals statines.